Tin vừa cập nhật

Tháng 5/2015, Trường ĐH Ngoại ngữ chính thức đưa vào sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vietnamese standarized test of English proficiency – VSTEP) thuộc đề án do GS.TS Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng làm chủ nhiệm. Đây được coi là giải pháp đột phá trong đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ (NLNN).

TS. Fred Davidson và thành viên nhóm nghiên cứu xây dựng VSTEP

TS. Fred Davidson và thành viên nhóm nghiên cứu xây dựng VSTEP

 

VSTEP là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 tương đương bậc B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR. Đây là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu tiên do Việt Nam xây dựng theo quy trình xây dựng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh chặt chẽ do tổ chức ALTE (Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Âu) nghiên cứu và giới thiệu.

 

VSTEP được xây dựng dựa trên định dạng và đặc tính kỹ thuật đã được xác định tính giá trị và độ tin cậy, kết quả thử nghiệm đề thi mẫu VSTEP đã được đối sánh với kết quả thí sinh thi bài thi IELTS. Ngoài ra, VSTEP được xây dựng để phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc của công dân Việt Nam với một số nội dung về văn hoá, kinh tế, xã hội của Việt Nam được lồng ghép trong bài thi. Toàn bộ các câu hỏi thi gồm cả câu hỏi thi nghe hiểu của bài thi VSTEP do các chuyên gia, giảng viên Việt Nam biên soạn và thẩm định tại Việt Nam. Tham gia vào thẩm định bài thi còn có các chuyên gia ngôn ngữ bản địa tiếng Anh.

 

Khung NLNN 6 bậc đã được xây dựng và phê duyệt ngày 24/1/2014. Khung bao gồm các đặc tả các hoạt động người học ở từng bậc (1-6) có thể làm ở các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, các đặc tả về độ chính xác, phạm vi từ vựng cũng như xử lí văn bản. Khung NLNN còn bao gồm bản tự đánh giá năng lực cho người học. Sự khác biệt ở Khung NLNN là nhấn mạnh vào khả năng sử dụng ngôn ngữ thể hiện ở các hoạt động ngôn ngữ (action-oritented). Việc giảng dạy và đánh giá năng lực ngôn ngữ vì thế cần hướng tới các kĩ năng một cách đồng đều chứ không chỉ dừng lại ở kiến thức về ngôn ngữ.

 

Nhóm chuyên gia thực hiện đề án cho biết: đề thi đánh giá từ bậc 3 đến bậc 5, mang lại nhiều tiện ích, bởi lẽ đây là giao diện quan trọng giữa bậc tốt nghiệp phổ thông (yêu cầu trình độ ở bậc 3), sử dụng trong đào tạo đại học (yêu cầu đạt bậc 3 lúc tốt nghiệp, bậc 4 là yêu cầu đầu vào cho các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng, và các chương trình liên kết quốc tế, bậc 5 cho các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngoại ngữ), và sau đại học (mức 3 cho các chương trình đào tạo thạc sĩ, và mức 4 cho bậc tiến sĩ). Việc lựa chọn một công cụ đánh giá Năng lực Tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 (theo chiều dọc) trong Đề án, chứ không phải từng bậc đơn lẻ (level – based), đã là một việc làm không mới trên thế giới (đó là bài thi IELTS và TOEFL). Công cụ theo chiều dọc có một số ưu điểm cơ bản như tiết kiệm về thời gian và nguồn lực với thí sinh như họ chỉ thi một lần, song có thể nhận được kết quả xếp vào bậc năng lực tương ứng. Định dạng đánh giá năng lực tiếng Anh theo “chiều dọc” từ bậc 3 đến bậc 5, được xác định là công việc ưu tiên của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

 

Quá trình xây dựng định dạng bài thi VSTEP có sự tham gia của rất nhiều các giảng viên tiếng Anh có chuyên môn và kinh nghiệm từ các trường ĐH: ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN), ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH Cần Thơ... và hàng trăm sinh viên, học viên, người đi làm trên toàn quốc. Các nghiên cứu viên chính của Đề án xây dựng định dạng VSTEP là các giảng viên có chuyên môn về khảo thí ngoại ngữ và được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu về khảo thí ngoại ngữ ngay trước và trong thời gian triển khai Đề án. Đặc biệt, tham gia xây dựng VSTEP có Giáo sư Fred Davidson, một chuyên gia hàng đầu thế giới về khảo thí ngôn ngữ.

TS. Fred Davidson và thành viên nhóm nghiên cứu xây dựng VSTEP

Quy trình tổ chức thi VSTEP được xây dựng nhằm chuẩn hóa công tác tổ chức thi và thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động của một kì thi. Thí sinh đăng ký thi trực tiếp trên trang web của nhà trường hoặc tại trang vstep.vn. Thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh do Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN cấp tương ứng theo kết quả thi của thí sinh.

Với việc áp dụng định dạng đề thi VSTEP, Nhà trường đã có một công cụ chuẩn hóa với độ chính xác và tin cậy cao để đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên Nhà trường. Kết quả đánh giá năng lực này là một kênh thông tin tốt giúp các nhà quản lý và giáo viên của nhà trường đưa ra những giải pháp đào tạo phù hợp.

Định dạng bài thi VSTEP đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015. GS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho biết: "Việc xây dựng VSTEP là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện sự tham gia tích cực và tiên phong của Trường Đại học Ngoại ngữ trong việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 của Chính phủ. Đề án này hướng tới mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực. Đây là thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để Trường ĐH Ngoại ngữ đóng góp trí lực của mình, khẳng định vị thế Nhà trường nói riêng, ĐHQGHN nói chung trong sự nghiệp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người Việt".

 

Kết quả thi VSTEP được xác trị theo lý thuyết đo lường hiện đại để đảm bảo chuẩn hoá việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh dự thi. Sau mỗi kì thi VSTEP, nhà trường sẽ tiến hành xác trị kết quả thi để đảm bảo đánh giá chính xác, thống nhất năng lực của thí sinh dự thi. Kết quả xác trị bài thi VSTEP đã được công bố ở Hội thảo quốc tế về khảo thí ngôn ngữ LTRC 2015 ở Toronto – Canada. Bài trình bày về VSTEP đã được các chuyên gia khảo thí thế giới quan tâm và đánh giá cao (trong đó có các chuyên gia của ETS – tổ chức khảo thí xây dựng bài thi TOEFL).

 

Nguồn: cambridge.vn

Gọi ngay