ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TT KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CLGD

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 1916 Xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CLGD

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là một đơn vị phục vụ, dịch vụ trực thuộc ĐHTN, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc ĐHTN, có vị trí tương đương với các trung tâm khác trực thuộc ĐHTN. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Trung tâm có các chức năng chính sau:

  • Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề án ngoại ngữ quốc gia của ĐHTN.
  • Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ĐHTN; đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên của ĐHTN và các đơn vị, đối tượng bên ngoài khác có nhu cầu.
  • Tham mưu và triển khai hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp.
  • Tham mưu, đề xuất xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục thành viên.


Chức năng

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia của ĐHTN.

2. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ĐHTN; đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên của ĐHTN và các đơn vị, đối tượng bên ngoài khác có nhu cầu.

3. Nghiên cứu, tư vấn, triển khai các hoạt động trong các lĩnh vực phát triển, quản lý phát triển chương trình giáo dục và khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục trên phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khảo thí; phát triển các bộ công cụ kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu phát triển chương trình và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

5. Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục các cấp, các bậc học; thực hiện chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế về giáo dục cho các đối tượng có nhu cầu trên phạm vi toàn quốc.

6. Tham mưu, đề xuất xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục thành viên.

Tổ chức khảo thí:

Hiên tại trung tâm đang triển khai tổ chức khảo thí một số chướng chỉ trong nước và quốc tế sau:

1. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên cho sinh viên, học viên cao học.

3. Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản lý Japanese-Nattest.

4. Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh IELTS.

5. Phối hợp với Ủy ban Công tác thúc đầy Kỳ thi năng lực Hoa ngữ Quốc gia thuộc Trường Đài học Sư phạm Quốc gia Đài Loan tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Hoa.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TT KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CLGD Ngày Thi: LH 0208.3646.929
Địa chỉ: Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hotline: 0208.3646.929
Gọi ngay